วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณาอาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าศึกษาดูงานดินแดนแห่งความสมดุล อยุธยาโรงงานอิชิตัน ศูนย์การเรียนรู้ ชิคๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้ขบวนการผลิตและการกระจายสินค้า