การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การแนะนำสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


The Application Development on Android Operating Systems: Introducing the Famous Worship Places in Bangkok.

รายละเอียดพอสังเขป


แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การแนะนำสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในการเดินทาง และการแนะนำสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่คู่กับคนไทยและคนในแถบเอเชียมาช้านานและการไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลต่าง ๆ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ ซึ่งถือเป็นตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วสวนกระแสเศรษฐกิจ ข้อมูลการวิจัยของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุว่าทัวร์ทำบุญไหว้พระขอพรไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลต่าง ๆ เป็นตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมูลค่าตลาดกว่า 2,000 ล้านส่วนใหญ่เติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจ เพราะยิ่งเศรษฐกิจแย่ผู้คนในสังคมย่อมต้องการกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตทั้งในหน้าที่การ

เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้


Language

HTML5, JavaScript, CSS

Database

MySQL

Web Server

phpmyadmin.net

Hardware

อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย CPU Intel Core i5 Gen 7th ขึ้นไป

Graphic

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Tools

Android studio

ผลงานวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน


อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้พัฒนา


ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การแนะนำสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายณัฐพล ขาวผ่อง
5811011802037

นายพลรัตน์ เชียงอินทร์
5811011802040