วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 คณาอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ร่วมกันจัดงานและร่วมกิจกรรม dBizcom สวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ คารวะอาจารย์ เเละรับพร