โครงการ

ข้อมูล / โครงการ

ปี ชื่อ ไฟล์เอกสาร
2555 โครงการสร้างสื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ ชุมชนบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 280516_182629.pdf
2555 โครงการเธอกับฉันเรียนรู้ร่วมกัน KM BIZCOM 280516_182244.pdf
2555 โครงการประกวด MV Animation ปีที่ ๓ ในแนวคิด “อาเซียนร่วมใจ มุ่งพัฒนาตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 280516_182350.pdf
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจครีมสกัดจากมะเฟือง โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมถ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 280516_182508.pdf

TOP