การสัมภาษณ์นักศึกษา Admission ปี 60

สัมภาษณ์นักศึกษา Admission ปี 60 ณ ห้อง 507 อาคาร 32 วันที่ 24 มิถุนายน 60

ภาพบรรยากาศในวันสัมภาษณ์ของน้องๆนักศึกษาปี 60

 

 

TOP