กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญประจำปี 2560

กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญประจำปี 2560

     นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ขอแสดงความยินดีให้กับรุ่นพี่บัณฑิตที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ในกิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญประจำปี 2560 ซึ่งรุ่นพี่บัณฑิตที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
    1. นายปิยะ  ทองพัว 
    2. นายประกอบ  มีชัย

และภายในกิจกรรมพิธียังมีการแข่งขันประกวดพานไหว้ครูซึ่งนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับรางวัลดังนี้

    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทสวยงาม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

    2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP