ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สนใจที่จะขอยืมหนังสือจากห้องหลักสูตร

ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สนใจที่จะขอยืมหนังสือจากห้องหลักสูตร สามารถทำการยืมได้แล้วผ่านทางระบบห้องสมุดออนไลน์ ที่พัฒนาโดยนักศึกษาของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

โดยมีขั้นตอนการยืมดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ลิ้งค์  http://librarybizcom.msci.dusit.ac.th/library/pages/home.php
  2. Loginโดยใช้ไอดีและรหัสผ่านเดียวกับ iregis

**สามารถเข้าใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ IOS **

 

TOP