ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายใน"โครงการประกวดแผนธุรกิจ"

   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายใน "โครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจด้วย E-Commerce)"

โดยมี 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบดังนี้

  1. แอปพลิเคชั่นรวบรวมจัดหาผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์รับ-ส่งสินค้า ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
  2. UDON OTOP
  3. การจัดการฌาปนกิจ E-Endlife
  4. Care You Car Delivery

 

TOP