วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมชมงาน “นิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ” ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์